CO-creaties

Werkgeneraties verbinden – met Blik-Openers

Als medeoprichter van Blik-Openers werk ik met veel plezier samen met Karin Uijt den Bogaard en Patricia Kruisbrink om maatschappelijke impact te realiseren op het gebied van duurzame inzetbaarheid. 

Onder de naam Blik-Openers dragen we onze missie uit om verschillende werkgeneraties; Baby Boomers, Generatie X, Generatie Y en Generatie Z, bewust te laten worden van de kracht van elkaar en daarmee preventief bij te dragen aan een gezonde werkmaatschappij. 

 

Ons doel is om binnen organisaties actief aan de slag te gaan met werkgeneraties om inzicht te krijgen in kwaliteiten, drijfveren en passie. We geven inzicht in de verschillen en gaan op zoek naar de connectie door de gemeenschappelijke drijfveren en gedeelde passie te benoemen. 

We starten de dialoog en reiken concrete handvatten aan voor het versterken van de connecties en samenwerking tussen de verschillende werkgeneraties. Dit doen we door gebruik te maken van creatieve en verrassende werkvormen die mensen uitnodigen om nieuwe ervaringen op te doen en inzichten te krijgen. 

Voor meer informatie over de kracht van de verbinding van werkgenaraties, neem contact op met Petra Joziasse, Veranderkundige en Coach binnen Blik-Openers.